Дојкинци


Природни резервати.

  • Арбиње
  • Браткова страна
  • Вражја глава
  • Три чуке
  • Копрен
  • водопад Тупавица
Арбиње је удаљено 8км од села, и то је строги природни резерват високопланинске смрче.

Браткова страна строги природни резерват, станиште великог тетраба, смрче, ниске клеке, и боровнице.

Вражја глава строги природни резерват, станиште природног јавора и букве.

Три чуке строги природни резерват, станиште ендемичне врсте бора кривуља, смрче, ниске клеке и боровница.

Копрен природни резерват, станиште биљке росуље.

Водопад Тупавица висок је 15м а удаљен 4км од села.

Categories: